Дуламжавын Соёлмаа

Мэргэжил: Цахилгааны инженер

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилүүдэд 100 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

Төрийн Удирдлагын хөгжлийн институт, Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газрын хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний курс 1998 онд төгссөн.

Боловсрол:

1. Новосибирскийн Техникийн их сургуулийг цахилгааны инженер мэргэжилээр 1978-1973 он

Ажлын түүх:

1. Дорнод аймгийн АДХГЗ-нд үйлдвэрийн хэлтэст мэргэжилтэн 1983-1994

2. Аймгийн Засан даргын тамгийн газрын хяналтийн албанд байцаагч 1994- 2006

3. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийн Дорнод аймгийн салбарт дарга, үнэлгээчин 2006-өнөөг хүртэл

 

1998 оноос эхлэн Дорнод аймгийн салбарын үнэлгээчнээр ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор Дорнод аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүхийн болон байгууллага, иргэдийн олон арван үнэлгээ хийсний дотор “Дорнод” ХК, Мах комбинат зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна.

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175