Сономын Оюунчимэг

Мэргэжил: Барилгын технологи

Тус компанид ажилласан жил: 3

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилүүдэд 10 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

Төрийн Удирдлагын хөгжлийн институт, Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газрын хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийнүнэлгээний курс 2006 онд төгссөн.

Боловсрол:

1. Ховд аймгийн төвийн 10 жилийн сургууль

2. ПТДС-ийн Барилга инженерийн салбарыг Барилгын материалын технолгийн ангийг Барилгын материалын технологич цол мэргэжилтэйгээр 1975-1980 он

Ажлын түүх:

1."Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийн Ховд аймгийн салбарт дарга, үнэлгээчин 2005 оноос өнөөг хүртэл

2.Ховд аймгийн Барилга трестэд материалын технологич 1990-2005

3.Ховдын Цементний үйлдвэрт материалын технологич 1980-1990

2005 оноос эхлэн Ховд аймгийн салбарын үнэлгээчнээр ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор Ховд аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүхийн болон байгууллага, иргэдийн олон арван үнэлгээний хийсний дотор “Тунгалаг Буянт”, Цементний үйлдвэрийн зарим үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна.

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175