Хабдэнгийн Бекен

Мэргэжил: Эдийн засагч

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жиллүүдэд 50 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

Төрийн Удирдлагын хөгжлийн институт, Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газрын хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийнүнэлгээний курс 1998 онд төгссөн.

Боловсрол:

1.Баян-Өлгий аймгийн төвийн 10 жилийн сургууль

2.ХААД сургууль эдийн засагч цол мэргэжилтэйгээр 1972-1976 он

Ажлын түүх:

1. Дорнод аймгийн ХААУ газарт эдийн засагчаар 1976-1985

2. Баян-Өлгийн аймгийн АДХГЗ-нд снхүүгийн хэлтэсийн дарга 1985-1990

3. Аймгийн ӨХК-ийн нарийн бичгийн даргаар 1990-1996

4. Аймгийн төрийн өмчийн төлөөлөгч 1996-2002

5. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ийн Баян –Өлгий аймгийн салбарт дарга, үнэлгээчин 2002- оноос -өнөөг хүртэл

 

2002 оноос эхлэн Баян-Өлгий аймгийн салбарын үнэлгээчнээр ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор Баян Өлгий аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүхийн болон байгууллага, иргэдийн олон арван үнэлгээний хийсний дотор Мах комбинат, Эсгий үйлвэрийн барилга болон үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна. 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175