Доржийн Бадамханд

Мэргэжил: Барилгын инженер

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилуудэд 80 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

МУ-ын ЗГ-ын ӨХКомисс, ДБХИнститут хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний курс 1994, 1995 онд төгссөн.

Боловсрол:

1. Баянхонгор аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль, бүрэн дунд, 1971-1976 он

2. МУИС-ийн барилга инженерийн салбарыг барилгын инженер цол мэргэжилтэйгээр 1971-1976 он

3. Удирдлагын академи, 1998-2000 он

Ажлын түүх:

1. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ний Өвөрхангай аймаг дахь салбарын захирил, үнэлгээчнээр 2000 оны 1 дүгээр сараас, өнөөг хүртэл төв компанид ажиллаж байгаа

2. Өвөрхангай аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн дарга 1991-1996.01.

3. Өвөрхангай аймгийн АДХГЗахиргааны мэргэитэн 1990.01-1991.5.

4. Өвөрхангай аймгийн АХШХороонд хянан шалгагч 1977.01-1990.01.

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Өвөрханагай аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, орон нутагт хувьчлагдах хөрөнгийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байсан бөгөөд улмаар 1994-1995 онд үнэлгээний курст сууж, энэ ажлыг хийх онолын зохих мэдлэгтэй үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний мэргэжилтэн болсон юм.

 

2000 оноос эхлэн Өвөрхангай аймгийн салбарын захирлаар ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор аймгийн НХБааз, Монгол банкны салбарын үл хөдлөх хөрөнгө, “Арвайхээр” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна. 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175