Дуламын Энхтуяа

Мэргэжил: Нягтлан бодох

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилуудэд 60 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

Төрийн Удирдлагын хөгжлийн институт, Үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн газрын хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийнүнэлгээний курс 1998 онд төгссөн

Боловсрол:

1. Баянхонгор аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль, бүрэн дунд, 1971- 1976 он

2. МУИС-ийн барилга эдийн засгийн салбарыг эдийн засагч цол мэргэжилтэйгээр 1972-1977 он

3. Удирдлагын академи, 1996-1998 он

Ажлын түүх:

1. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ний Өвөрхангай аймаг дахь салбарын захирил, үнэлгээчнээр 2004 оноос, өнөөг хүртэл төв компанид ажиллаж байгаа

2. Баянхонгор аймгийн Өвөрхангай аймгийн АХШХороонд хянан шалгагч 1977.01-1992.

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Баянхонгор аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, орон нутагт хувьчлагдах хөрөнгийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байсан бөгөөд улмаар 1994-1995 онд үнэлгээний курст сууж, энэ ажлыг хийх онолын зохих мэдлэгтэй үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний мэргэжилтэн болсон юм.

 

2000 оноос эхлэн Баянхонгор аймгийн салбарын захирлаар ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор аймгийн НХБааз, Монгол банкны салбарын үл хөдлөх хөрөнгө, “Номгон”” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна. 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175