Дорждэрэмийн Борчулуун

Мэргэжил: Эдийн засагч

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: үгүй

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилуудэд 50 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн.

МУ-ын ЗГ-ын ӨХКомисс, ДБХИнститут хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний курс 1994, 1995 онд төгссөн.

Боловсрол:

1. Сүхбаатар аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль, бүрэн дунд, 1957-1967 он

2. МУИС-ийн барилга эдийн засгийн салбарыг нягтлан бодогч эдийн засагч цол мэргэжилтэйгээр 1967-1972 он

3. Марксизм Ленинизмийн оройн дээд, 1992-1994 он

Ажлын түүх:

1. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ний Сүхбаатар аймаг дахь салбарын захирал, үнэлгээчнээр 1999 оноос, өнөөг хүртэл төв компанид ажиллаж байгаа

2.   Сүхбаатар аймгийн Өмч хувьчлалын комисын нарийн бичгийн дарга 1990- 1999.

3. Сүхбаатар аймгийн Нийтийн аж ахуйн ахуй үйлчилгээний удирдах газарт эдийн засагчаар 1972-1990

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Сүхбаатар аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, орон нутагт хувьчлагдах хөрөнгийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байсан бөгөөд улмаар 1990-1999 онд үнэлгээний курст сууж, энэ ажлыг хийх онолын зохих мэдлэгтэй үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний мэргэжилтэн болсон юм.

1999 оноос эхлэн Сүхбаатар аймгийн салбарын захирлаар ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор аймгийн НХБааз, Монгол банкны салбарын үл хөдлөх хөрөнгө, “Шарга”” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175