Цэрэндоржийн Алтан-Алим

Мэргэжил: Эдийн засагч, үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээчин

Тус компанид ажилласан жил: 14

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээчин

Үндсэн мэргэшил:

Сүүлийн жилүүдэд 1000 гаруй удаа хөрөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн. МУ-ын ЗГ-ын ӨХКомисс, ДБХИнститут хамтран зохион байгуулсан үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний курс 1994, 1995 онд төгссөн.

Боловсрол:

1. Дундговь аймгийн төвийн 10 жилийн дунд сургууль, бүрэн дунд, 1968- 1978 он

2. МУИС, дээд, 1978-1982 он

3. ОХУ, Москва хотын УААА-н академи, 1993 он

4. Удирдлагын академи, 1998-2000 он

Ажлын түүх:

1. “Хөрөнгийн үнэлгээний төв” ХХК-ний Дундговь аймаг дахь салбарын захирлаар 1997 оны 1 дүгээр сараас, 2005 оны 10 сараас өнөөг хүртэл төв компанид ажиллаж байгаа

2. Дундговь аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн дарга 1991.5-1996.01.

3. Дундговь аймгийн АДХГЗахиргааны эдийн засагч 1990.01-1991.5.

4. Дундговь аймгийн АХШХороонд хянан шалгагч 1987.01-1990.01.

5. Дундговь аймгийн хүнсний үйлдвэрийн эдийн засагч 1982.8-1990.01.

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Дундговь аймгийн ӨХКомиссын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, орон нутагт хувьчлагдах хөрөнгийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байсан бөгөөд улмаар 1994-1995 онд үнэлгээний курст сууж, энэ ажлыг хийх онолын зохих мэдлэгтэй үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээний мэргэжилтэн болсон юм. 1997 оноос эхлэн Дундговь аймгийн салбарын захирлаар ажиллахдаа орон нутгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгаар олон арван үнэлгээ хийсний дотор аймгийн НХБааз, Монгол банкны салбарын үл хөдлөх хөрөнгө, “Морин-Эрдэнэ” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд орж байна

 

 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175