Гүндсамбуугийн Ганзориг

Албан тушаал:  Үнэлгээчин

Мэргэжил: Нягтлан бодогч-эдийн засагч

Тус компанид ажилласан жил: 5

Мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэгийн гишүүн эсэх: Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институтын гишүүн

Хариуцсан үүрэг даалгавар: Үнэлгээний мэргэжилтэн

Боловсрол:

1.МУИС сургууль, дээд, 1981-1985

2.ТЗУАкадеми Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан сургалтад хамрагдаж Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний эрхийн гэрчилгээ авсан. Мөн Сангийн Яамнаас олгосон 00065 тоот хөрөнгө үнэлэх эрхийн гэрчилгээтэй болно.

Ажлын түүх:

1. Монгол Кино үйлдвэрт ня-бо 1985-1995

2. Сангийн яаманд ерөнхий ахлах ня-бо 1996-2000

3. Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд ерөнхий ня-бо 2000-2007

4. Хөрөнгийн үнэлгээний төвд 2007 оноос өнөөг хүртэл үнэлгээчнээр ажиллаж байна.

 

Ажиллах хугацаандаа Дархан ДЦС, Нийслэлийн болон дүүргүүдийн ШШГАлба, ХЗХТБА, ТЭЦ-3, Монгол банк, “Цэвэр монгол” ХХК зэрэг компани, үйлдвэр аж ахуйн нэгж, иргэдийн хувийн хөрөнгийн үнэлгээг хийж байсан.

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175