Мөнгөний үнэ цэнийг тодорхойлох

Мөнгөний үнэ цэнэ тодорхойлох үнэлгээ нь ирээдүй болон өнгөрсөн гэж байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд алдагдсан боломжийг тооцоолно. Тодорхой хугацааны өмнө байсан мөнгө одоо хэд болсон байхыг тодорхойлно. Одоо байгаа мөнгө ирээдүйд ямар байхыг тооцоолно. Эдгээр нь ямар салбарт ямар эрсдэл байгааг тооцохын тулд харилцан ярилцаж санал солилцоно. Захиалга бичгээр авна.

 

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175