Шүүхийн маргаантай асуудалд дүгнэлт гаргах

- Шүүгчийн захирамж

- Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газрын шинжээч томилох тогтоол

- Маргалдагч 2 талтай холбоо барих утасны жагсаалт

- Хөрөнгийн талаархи бусад мэдээлэл.

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175