Бизнес үнэлгээ

Компани, аж ахуй бүхэлд нь үнэлхэд орлогын аргын үнэлгээ тохиромжтой байлаг. Практикт компанийн хөрөнгө болон үйл ажиллагаааг хамааруулан ирээдүйг тооцон үнэлхийг бизнес үнэлгээ гэдэг.

Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн зардлын аргын үнэл гээ нь зах зээлээ мэдрэх чадвар сул байдаг бол орлогын аргын үнэлгээ нь энэ талыг давуу илэрхийлж гаргадаг.

Үнэлж буй аж ахуйн нэгж нь биет бус үнэ цэнэ бүхий хөрөнгөтэй бол бизнес үнэлгээгээр үнийг тодорхойлход тохиромжтой байлаг. Бизнес үнэлгээ гол төлөв орлогын аргаар тодорхойлход тохиромжтой байлаг.

Иж бүрэн дүгнэлт өгөхийн тулд зардлын болон зах зээлийн аргаар тодорхойлж харицуулж үздэг.

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175