Уул уурхай, орд газрын үнэлгээ

- Тухайн орд газрын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн хуулбар

- Компанийн гэрчилгээ

- Нөөцийн баталгаажуулсан хурлын тэмдэглэл

- Хайгуул хйисэн мэдээлэл

- Нөөцийн тархалтын зураглал

- Уулын ажлын төлөвлөгөө

- Ашиглаж байгаа бол сүүлийн 3 жилийн тайлан

- Зүсэлтийн зураглал

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175