Аж ахуй нэгжийн бизнес үнэлгээ

 - Тухайн компанийн гэрчилгээний хуулбар

- Компанийн дүрэм

- Компанийн танилцуулга

- Голлох үйл ажиллагааны талаархи мэдээлэл

- Санхүүгийн тайлан 3-с доошгүй

- Хөрөнгийн жагсаалт

- Үл хөдлөх хөрөнгө, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар

- Компанийн бизнес төлөвлөгөө

ХОЛБОО БАРИХ

Хаяг: Самбуугийн Гудамж-11, Засгийн газрын 11-р байр, 1 давхар 118 тоот, Улаанбаатар хот

Утас: (976-11) 325127 Гар утас: 91916503, 99296091, 93087803

Имэйл: valuation_center@yahoo.com Факс: (976-11) 325175